Заслужава ли си да се сключи пълна застраховка? Какво трябва да знаете

by Michaela

Дали си заслужава да сключите пълна застраховка или не, зависи преди всичко от стойността на вашия автомобил. Като общо правило, колкото по-нов и по-ценен е автомобилът, толкова по-разумно е да имате пълно каско.

Подходящо е пълното покритие за автомобили с висока стойност

Пълна застраховка, частична застраховка или само застраховка за правна защита? Това е въпрос, който някои шофьори си задават. Можете да използвате определени критерии, за да определите кое покритие е най-целесъобразно за вас.

  • Обикновено застрахователното покритие на моторното превозно средство се основава на стойността на автомобила. Новият автомобил трябва да бъде покрит предимно с цялостна застраховка през първите три до пет години. Същото важи и за много ценни автомобили.
  • Ако имате автомобил на лизинг, пълното застрахователно покритие също трябва да бъде задължително. Същото важи и ако финансирате автомобила на кредит.
  • При определени обстоятелства, дори ако притежавате по-стар автомобил, пълно каско може да се окаже по-изгодно от частично каско. От една страна, пълната застраховка има бонус за липса на претенции. Това означава, че ако нямате произшествия на пътя, застрахователното покритие става по-евтино от година на година.
  • В комбинация с мястото, където живеете, и вида на управляваното от вас превозно средство, пълната застраховка може да се доближи по цена до частичната пълна застраховка.

Пълната застраховка заплаща новата цена на автомобила – поне в първия период след първоначалната регистрация.

С пълната застраховка се ползвате от цялостна защита за всички щети по вашия автомобил.

  • Покриват се щети, причинени от лоши метеорологични условия като градушка, буря или мълния. Застраховани са също кражба, грабеж и присвояване, пожар и експлозия, както и щети, причинени от дивеч.
  • Повреда на кабел вследствие на късо съединение или счупване на стъкло вследствие на каменни отломки също са включени в цялостното покритие. Голямо предимство в сравнение с частичното каско е, че пълното каско покрива и щети, причинени от самостоятелно причинени злополуки и вандализъм.
  • Важно: Докато частичното каско компенсира само текущата стойност на автомобила, пълното каско изплаща новата цена на автомобила през първия период. Оптимално е обезщетението за нова стойност при комплексното каско, при което новата цена на автомобила се изплаща до 24 месеца след първоначалната регистрация.
  • Заключение: Ако сте собственик на нов или ценен автомобил, препоръчително е да имате комплексно покритие. Можете да спестите много пари, особено ако имате добра надбавка.

Related Articles

Leave a Comment