Разделяне на пиксели: какво се крие зад технологията

by Johannes

Биннингът на пикселите е технология за предотвратяване на възможни шумове в изображенията при лошо осветление

Пикселното разделяне: обяснена технология

Pixel binning е фотографска технология, която се използва предимно във фотоапарати с малки сензори, като например смартфони.

  • Размерът на сензора оказва значително влияние върху количеството светлина, което може да бъде уловено от фотоапарата. Тъй като наличните пиксели са по-малки, не се улавя толкова много светлина, което от своя страна може да доведе до шум в изображението.
  • Този проблем се предотвратява с разделянето на пикселите. При тази технология групи от по-малки пиксели се комбинират в по-големи, за да се увеличи количеството светлина, налично по време на запис. Това работи дори при лошо осветление.
  • Алгоритмите се използват за комбиниране на информацията за изображението на отделните пиксели, за да се получи висококачествен краен резултат. Тези алгоритми за обединяване на пиксели непрекъснато се оптимизират, особено в съвременните смартфони.
  • При добри условия на осветеност технологията обикновено не е необходима, дори и при малки сензори. Алгоритмите регулират сливането на пикселите в случай на възможни промени в осветеността.
  • Единственият недостатък е намаляването на разделителната способност поради сливането на пиксели. Например, ако четири пиксела се комбинират, за да образуват по-голям, разделителната способност съответно се намалява.

Related Articles

Leave a Comment