Маркиране на VLAN: Какво се крие зад него

by Pramith

Маркирането на VLAN спомага за организацията и сигурността на трафика на данни в мрежите. Съкращението означава виртуална локална мрежа

VLAN Tagging: Как работи виртуалната локална мрежа

Виртуалната локална мрежа разделя една физическа мрежа на няколко логически мрежи, което е особено полезно в големи организации. Тя позволява независима от местоположението връзка в рамките на една и съща локална мрежа. За създаването на VLAN са необходими така наречените управляеми комутатори.

  • Всяка VLAN формира свой собствен домейн за излъчване. В рамките на този домейн участниците могат да изпращат броудкастове, т.е. пакети с данни. Тези пакети достигат само до членовете на съответната VLAN.
  • Тагирането на VLAN използва тагове за маркиране на пакети с данни. Тези тагове показват към коя VLAN принадлежи даден пакет. Това позволява на мрежовите устройства да управляват ефективно трафика на данни.
  • Технологията се базира на стандарта IEEE 802.1Q, който определя начина, по който таговете се вграждат в Ethernet кадрите. Всеки таг в рамката има отделна структура, която съдържа VLAN ID и информация за приоритета. Приоритетът може да се използва за приоритизиране на определен трафик на данни
  • Поради това, че всяка VLAN има свой собствен трафик на данни, се намаляват тесните места. Това подобрява производителността на мрежата.
  • Другото предимство е гъвкавостта. Устройствата могат да бъдат премествани от една VLAN в друга с минимални усилия. Това прави VLAN идеална за динамична работна среда.

Виртуална локална мрежа: Какво трябва да знаете за сигурността

VLAN маркирането е ефективен начин за повишаване на мрежовата сигурност чрез разделяне на мрежовия трафик на отделни сегменти.

  • Всеки сегмент е независима мрежа, което предотвратява свободното движение на данни между различните мрежови сегменти. Чрез изолиране на потоците от данни се защитава чувствителната информация и се затруднява неоторизираният достъп.
  • Мрежовите администратори могат прецизно да контролират правата на достъп и по този начин да определят кой има право на достъп до кои данни.
  • Настройката на VLAN маркирането трябва да се извършва внимателно, тъй като грешките в конфигурацията означават пропуски в сигурността. Редовните проверки на настройките също са важни, за да се гарантира пълна сигурност.

Related Articles

Leave a Comment