Изтриване на информация за системния том: Ето как става това

by Michaela

„System Volume Information“ може да заема много място на твърдия диск – но все пак не трябва да изтривате директорията.

„System Volume Information“ не трябва да се изтрива

Windows съхранява важни файлове в папката „System Volume Information“, до която потребителите обикновено нямат достъп. Те включват точки за възстановяване на системата, метаданни и сенчести копия на томове. Те са необходими за възстановяване на функционалността на системата в случай на проблеми.

  • Ето защо не се препоръчва изтриването на папката – Windows така или иначе ще я създаде отново след кратко време. Вместо това можете да почистите директорията, за да освободите заетото място:
  • Отворете системните свойства на Windows. Можете да направите това, например, като натиснете комбинацията от клавиши [Win] + [R], въведете sysdm.cpl в диалоговия прозорец Run и го изпълните с [Enter].
  • Преминете към раздела Computer Protection (Защита на компютъра), изберете желаното устройство и щракнете върху бутона Configure (Конфигуриране)…
  • Щракнете върху бутона Изтриване, за да изтриете всички точки за възстановяване на избраното устройство.
  • Освен това можете да деактивирате защитата на компютъра чрез функцията Настройки за възстановяване. Това не позволява на Windows да създава точки за възстановяване и да ги записва в директорията System Volume Information (Информация за системния том). Това обаче не е препоръчително, тъй като може да не е възможно да се поправи системата в случай на грешки.
  • Поради това е по-разумно да се ограничи максималният размер на директорията. Можете да направите това чрез функцията Разпределение на мястото за съхранение и да преместите плъзгача до желаната стойност. След това приложете промяната, като щракнете върху OK.
  • Въпреки това е важно да се отбележи, че ако ограничението е твърде високо, по-старите точки за възстановяване могат да бъдат автоматично изтрити. Тогава те вече не могат да се използват за възстановяване на системата.
  • Съвет: Можете да изберете отделни точки за възстановяване на системата с безплатния инструмент CCleaner и да ги изтриете. За да направите това, изберете Tools (Инструменти) ☻ System Restore (Възстановяване на системата) в интерфейса на програмата. Изберете точка на възстановяване и щракнете върху Премахване.

Related Articles

Leave a Comment