Jak převést hlasové zprávy WhatsApp na text

by Flo

Hlasové zprávy aplikace WhatsApp lze snadno a rychle převést na text pomocí další aplikace

Jak převést hlasové zprávy WhatsApp na text

Hlasovou zprávu aplikace WhatsApp nelze zobrazit přímo jako text. K tomu je zapotřebí další aplikace. Pokud máte nainstalovanou příslušnou aplikaci, stačí kliknout a podržet na hlasovou zprávu, poté kliknout na „Sdílet“ nebo „Přeposlat“ a vybrat aplikaci jako „Příjemce“.

  • iOS: Aplikace Textify pro iOS mění hlasové zprávy na textové zprávy. Hlasovou zprávu můžete převést na text také pomocí aplikací Transcribe a Voicepop.
  • Android: Bezplatná aplikace Textr je k dispozici pro všechny chytré telefony se systémem Android. Případně můžete pro přepis použít aplikaci Transcriber for WhatsApp.
  • Důležité: Při převodu mluvené řeči na text nemusí být jednotlivá slova správně rozpoznána. Díky kontextu věty a podobnému zvuku však můžete ve většině případů snadno odvodit správné slovo.

Related Articles

Leave a Comment