Gmail: Přehled nastavení serverů IMAP, SMTP a POP3

by Michaela

Výběr správného nastavení serveru pro Gmail je poněkud nepříjemné, ale přesto důležité rozhodnutí. V závislosti na tom, jakým způsobem chcete nebo nechcete poštu strukturovat, je třeba zvolit jinou konfiguraci.

Správná volba nastavení serveru na Gmailu

Záleží na nastavení serveru v Gmailu, zda chcete jen zkontrolovat poštu, nebo zda chcete odkudkoli najít uspořádanou schránku jako „domovskou“. Za tímto účelem otevřete nastavení a vyberte možnost Předat POP/IMAP.

  • Nejjednodušší možností je vybrat server POP3. Jako server příchozí pošty je třeba zvolit pop.gmail.com, port je 995 a je vyžadováno SSL.
  • Při tomto nastavení se ze serveru Gmail načtou pouze požadované e-maily a zkopírují se do místní poštovní schránky v klientovi. Zda se načtená pošta ze serveru Gmail odstraní, nebo se tam uloží její kopie, je třeba předem nastavit v aplikaci Gmail. Po načtení je úloha dokončena pomocí protokolu POP a místní změny, například odstranění e-mailu v klientovi, nemají za následek žádnou změnu na serveru Gmail.
  • Druhou možností výběru serveru příchozí pošty je server IMAP. K tomu vyberte adresu imap.gmail.com, port 993 a také to, že je vyžadováno SSL.
  • Významný rozdíl spočívá v tom, že v klientovi se vytvoří kopie vaší poštovní schránky Gmail. Zde platí vzájemná synchronizace. Z toho vyplývá, že například e-maily, které odstraníte přímo na serveru Gmail, se odstraní i v klientovi a naopak. Díky tomuto nastavení funguje také třídění pošty do složek a k již roztříděné schránce můžete přistupovat odkudkoli jako obvykle z domova.
  • Pro odchozí server je k dispozici pouze volba serveru SMTP. Správná konfigurace je zvolit adresu smtp.googlemail.com. Port je buď 465 pro SSL, nebo 587 pro TLS/STARTTLS. SSL je vyžadováno i zde.
  • Vaše adresa Gmail se obvykle používá jako uživatelské jméno a heslo odpovídá vašemu běžnému heslu pro poštovní schránku.

Related Articles

Leave a Comment