On Premise: Toto je definice pojmu

by Flo

Termín „on premise“ pochází z odvětví IT, kde popisuje model využití softwaru

On Premise: Srozumitelná definice

Termín „on-premise“ popisuje model využití softwaru a lze jej považovat za opak cloudu.

  • Při použití on premise si kupujete konkrétní software na CD-R nebo ke stažení. Tím získáte licenční práva k trvalému používání softwaru ve vašem zařízení.
  • On-premise software je vždy nainstalován a provozován ve vaší vlastní síti. To znamená, že data nejsou uložena na externích serverech. To uživatelům nabízí vysokou úroveň zabezpečení a větší kontrolu.
  • Jako držitel licence tak máte nad svými daty plnou kontrolu. Za tímto účelem musíte software aktualizovat sami. U staršího softwaru se může stát, že nové verze již nebudou nabízeny.
  • Jste také zodpovědní za údržbu hardwaru, na kterém je software nainstalován. Pokud se hardware, například počítač, porouchá, obvykle již nemáte k softwaru přístup. Ten je nutné zakoupit/stáhnout a nainstalovat na jiné zařízení.
  • Po dlouhou dobu byl nejběžnějším modelem používání softwaru on-premise. Již několik let je stále více nahrazován cloud computingem.

Related Articles

Leave a Comment