On Premise: To jest definicja tego terminu

by Flo

Termin „on premise” pochodzi z branży IT, gdzie opisuje model wykorzystania oprogramowania

On Premise: zrozumiała definicja

Termin „on-premise” opisuje model wykorzystania oprogramowania i może być postrzegany jako przeciwieństwo chmury.

  • W modelu on-premise użytkownik kupuje określone oprogramowanie na płycie CD-R lub do pobrania. Daje to prawa licencyjne do korzystania z oprogramowania na urządzeniu na stałe.
  • Oprogramowanie lokalne jest zawsze instalowane i obsługiwane we własnej sieci. Oznacza to, że dane nie są przechowywane na zewnętrznych serwerach. Zapewnia to użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa i większą kontrolę.
  • Jako posiadacz licencji masz pełną kontrolę nad swoimi danymi. W tym celu należy samodzielnie zaktualizować oprogramowanie. W przypadku starszego oprogramowania może się zdarzyć, że nowe wersje nie będą już oferowane.
  • Użytkownik jest również odpowiedzialny za konserwację sprzętu, na którym zainstalowane jest oprogramowanie. Jeśli sprzęt, na przykład komputer, ulegnie awarii, zwykle nie masz już dostępu do oprogramowania. Należy je zakupić/pobrać i zainstalować na innym urządzeniu.
  • Przez długi czas najbardziej powszechnym modelem korzystania z oprogramowania był model on-premise. Od kilku lat jest on coraz częściej zastępowany przez chmurę obliczeniową.

Related Articles

Leave a Comment