Posmrtný život v buddhismu: Co se děje po smrti?

by Pramith

Buddhistické názory na posmrtný život nabízejí jedinečný pohled na víru v nepřetržitý cyklus smrti a znovuzrození známý jako samsára.

Buddhistická víra o posmrtném životě: Vše, co potřebujete vědět

Podle buddhistického učení se život skládá z neustálého cyklu zrození, smrti a znovuzrození, známého jako samsára. Existuje několik klíčových pojmů, které charakterizují koncepci posmrtného života v buddhismu.

  • Karma a znovuzrození: Karma hraje v buddhismu klíčovou roli. Skutky, myšlenky a záměry jedince přímo ovlivňují jeho budoucí formy existence. Smrt neznamená konec, ale přechod do nové formy existence na základě získané karmy.
  • Šest sfér existence: Samsára zahrnuje šest sfér existence, od pekelných oblastí přes svět zvířat a duchů až po lidskou a božskou sféru. Typ znovuzrození závisí na činech v předchozích životech.
  • Bardo – Mezi smrtí a znovuzrozením: Po fyzické smrti nastává stav bardo, mezistav mezi předchozím životem a novou existencí. Během barda duše prožívá jakousi zkoušku a je konfrontována s důsledky svých minulých činů.
  • Cíl – dosažení nirvány: Buddhismus učí, že konečným cílem je vysvobození z nekonečného koloběhu smrti a znovuzrození. Dosažením nirvány je duše osvobozena z pout samsáry.

Nirvána – osvobození od samsáry

Koncept nirvány je v buddhismu ústředním pojmem posmrtného života. Nirvána představuje konečné osvobození od cyklických znovuzrození a s nimi spojeného utrpení.

  • Nirvána jako spása: Nirvána není nebeské místo, ale stav osvícení a osvobození od omezení samsáry. Znamená překonání příčin utrpení a znovuzrození.
  • Překonání touhy a utrpení: Cesta k nirváně vyžaduje překonání touhy a uvědomění si iluze hmotného světa. Překonání touhy vede k osvobození od utrpení.
  • Osvícení prostřednictvím čtyř ušlechtilých pravd: Buddhovo učení, zejména Čtyři ušlechtilé pravdy, nabízí cestu k dosažení nirvány. Pravda o utrpení, příčiny utrpení, možnost ukončení utrpení a způsob ukončení utrpení jsou klíčovými pojmy na cestě ke spáse
  • Úloha osmidílné stezky: Osmidílná stezka, která se skládá ze správného vhledu, správného myšlení, správné řeči, správného jednání, správného způsobu života, správného úsilí, správné pozornosti a správné meditace, slouží jako průvodce duchovní praxí k dosažení nirvány.

Related Articles

Leave a Comment