Какво е резервно копие? Просто обяснение

by Flo

Да знаете какво е резервно копие и как е свързано с облака е от голямо значение в нашето високотехнологично време. Когато всички важни данни и информация се съхраняват на технически устройства, резервните копия са от съществено значение

Бакап – какво е това? Просто обяснение

Backup е термин, използван за описание на резервно копие, което копира обратно или чрез което могат да бъдат възстановени данни в случай на повреда на системата или загуба на данни. Копието може да бъде направено на външен твърд диск, на твърдия диск на компютъра или дори на USB памет. Данните могат да се архивират и онлайн:

  • Много компютри, смартфони и таблети автоматично създават резервни копия, т.е. резервни копия на файловете. Данните и настройките обикновено се синхронизират в онлайн хранилище. Онлайн съхранението се нарича още съхранение в облак. Съхранението в облак се предлага от различни доставчици.
  • Софтуерните услуги, като например облакът, не са единственият подходящ носител за архивиране. Например можете да направите резервно копие на USB памет или на външен твърд диск. За архивиране от мобилни устройства, разбира се, можете да използвате и вътрешния твърд диск на компютъра си.
  • Ако някога смартфонът ви се счупи или изгуби, резервното копие означава, че данните като контакти, снимки и видеоклипове все още са налични. Същото важи и за компютъра ви, ако имате резервни копия, направени в онлайн хранилище.
  • По-късно можете да възстановите всички данни, като например снимки и документи, от резервно копие. Това е практично, например ако смартфонът ви се е счупил и трябва да го ремонтирате. Обикновено устройството се нулира напълно и всички данни се изтриват. Ако след това възстановите архивното копие, файловете отново ще бъдат достъпни.

Related Articles

Leave a Comment