Elektronická paliva vs. dieselový benzin: tyto rozdíly

by Pramith

Rozdíl mezi e-palivy a motorovou naftou nespočívá pouze v jejich výrobě. E-paliva se chovají odlišně i co se týče spotřeby paliva.

Rozdíly mezi e-palivy a motorovou naftou

Na rozdíl od motorové nafty a benzinu, které se vyrábějí z fosilních paliv, jako je ropa, jsou e-paliva založena na chemickém procesu, při němž se palivo vyrábí ze zeleného vodíku a oxidu uhličitého v atmosféře.

  • Výhoda e-paliv oproti klasické naftě je tedy jednoznačně ve výrobním procesu. Pokud výrobce vyrábí e-paliva pomocí zelené elektřiny, odpadá při tomto procesu oxid uhličitý.
  • E-paliva jsou tedy pro životní prostředí výhodnější, protože se z nich uvolňuje stejné množství oxidu uhličitého, které bylo zachyceno při výrobě. Přestože při spotřebě tento plyn produkují, jsou proto považovány za uhlíkově neutrální.
  • Shrnem lze říci, že rozdíl mezi starými známými palivy a e-palivy spočívá v tom, jak a odkud pochází elektřina pro jejich výrobu. A konečně v tom, kolik oxidu uhličitého se při tomto procesu spotřebuje.

Jsou e-paliva alternativou ke konvenční naftě?

Na tuto otázku lze odpovědět kladně pouze v případě, že energie potřebná k výrobě e-paliv pochází z čistě ekologických zdrojů, jako je například větrná energie. Nezbytné složky e-paliva však nejsou právě nízkoenergetické.

  • Pokud chce výrobce využívat vodík chemicky, potřebuje nejprve prvek ve vhodné formě. K tomu je zapotřebí velké množství energie, kterou je ovšem zase třeba vyrobit co možná nejneutrálnějším způsobem z hlediska klimatu.
  • Podobně je tomu i s oxidem uhličitým. E-paliva jsou klimaticky neutrální pouze v případě, že je tento plyn získáván z atmosféry. To je bohužel v současné době stále nákladné a vyžaduje to velké množství energie.
  • Dioxid uhličitý lze také získávat v chemickém průmyslu. Jediný rozdíl je v tom, že při tom zase vzniká nový plyn.
  • Jedinou skutečně klimaticky neutrální alternativou k naftě je proto elektromobil poháněný ekologickou elektřinou. S elektromobilem můžete ujet přibližně čtyřikrát větší vzdálenost než s vozem poháněným e-palivy ze stejného množství elektřiny.

Related Articles

Leave a Comment