Podłączanie systemu Android za pomocą sieci LAN – tak to działa

by Mike

Na niektórych urządzeniach z systemem Android można również łączyć się z Internetem za pomocą kabla LAN. W niniejszej instrukcji pokażemy, jak to działa.

Podłączenie smartfona z systemem Android za pomocą kabla LAN – wymagania wstępne

Jeśli chcesz podłączyć smartfon lub tablet z systemem Android do sieci za pomocą kabla LAN, powinieneś najpierw sprawdzić, czy urządzenie obsługuje tzw. kable OTG.

  • Nie wszystkie smartfony z systemem Android obsługują OTG. Najprostszym sposobem, aby to sprawdzić, jest pobranie aplikacji „USB OTG Checker”. Otwórz aplikację i kliknij na „USB OTG System”, a następnie na „Wynik”, to pokaże, czy Twój smartfon jest kompatybilny z OTG.
  • Należy również sprawdzić, czy został zainstalowany sterownik sieci Ethernet. Informacje te można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia, w przeciwnym razie należy zwrócić się do producenta. Możesz również dowiedzieć się tego za pośrednictwem ustawień.
  • Aby to zrobić, należy wywołać ustawienia w smartfonie z systemem Android i otworzyć zakładkę „Połączenia”. Sprawdź, czy jest tam wymieniona opcja „Inne ustawienia połączenia”. W takim przypadku należy sprawdzić, czy w tej pozycji nie została zaznaczona opcja „Ethernet”.
  • Niestety, jeśli te warunki nie zostaną spełnione, nie będzie można nawiązać połączenia za pomocą kabla Ethernet.

Podłączanie smartfona z systemem Android za pomocą kabla LAN – tak to się robi

Funkcja Ethernet jest zasadniczo bardziej powszechna w nowszych smartfonach z systemem Android. Do połączenia potrzebny jest kabel Ethernet i adapter Ethernet w porcie urządzenia android. Zwykle jest to adapter Ethernet USB-C.

  • Podłącz smartfon do routera za pośrednictwem adaptera, używając kabla i adaptera.
  • Następnie włącz tryb lotu. Najprostszym sposobem jest skorzystanie z Centrum sterowania. Upewnij się, że sieć WLAN jest wyłączona, a w razie potrzeby również dane mobilne.
  • Wywołaj przeglądarkę na swoim smartfonie, teraz powinieneś surfować przez połączenie Ethernetowe.

Related Articles

Leave a Comment